Aidot ekotuotteet ja sertifioidut ekopesuaineet vihreään toimistoon
0

Rekisteriseloste


REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Punora Group Oy

Yhteystiedot:

Knitter Business Park
Punora Group Oy
Kutojantie 6-8
02630
Espoo

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Reijo Rytkönen
Knitter Business Park
Punora Group Oy
Kutojantie 6-8
02630 Espoo

0442415431
(mpm/ppm)
reijo@greenbrands.fi

Rekisterin nimi

Ekotoimisto.com (jäljempänä Yritys/myyjä/Ekotoimisto.com tai rekisterinpitäjä) asiakasrekisteri. Rekisteri koostuu useammasta alarekisteristä.

2. REKISTERÖIDYT

Punora Group Oy tallentaa asiakasrekisteriinsä asiakkaiden sekä potentiaalisten asiakkaiden tietoja.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen tai suostumuksen perusteella annetun markkinointiluvan perusteella. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Yrityksen ja Yrityksen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen sekä tuotteista ja palveluista kertominen.

4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: etu- ja sukunimi, lähiosoite ja valittu noutopiste, postinumero, postitoimipaikka,  asuinmaa, puhelinnumero ja maksutavasta riippuen mahdollisesti lisäksi henkilötunnus ja/tai syntymäaika sekä sukupuoli. Yritys- ja yhteisöasiakkailta rekisteriin tallennetaan näiden lisäksi organisaation virallinen nimi, yhteyshenkilön tai tilaajan nimi sekä y-tunnus.

Asiakastiedot

Tiedot ostetuista tuotteista, palveluista ja palautuksista sekä mahdollinen suostumus lähettää suoramarkkinointia ja palveluun kirjautumiseen vaadittavat tunnistetiedot. Tallennamme myös asiakkaan mahdollisesti ilmoittamat kiinnostuksen kohteet ja muut asiakaskohtaiset lisätiedot

Sivustomme käyttää evästeitä. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita vierailemasi sivustot tallentavat käyttämällesi  päätelaitteelle. Käydessäsi myöhemmin samalla sivustolla ne kertovat, että olet palannut. Evästeet siis auttavat tunnistamaan selaimen käyttäjän. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä sujuvampaa. Voimme niiden avulla kehittää käyttäjäkokemustasi tehokkaammaksi ja miellyttävämmäksi. Kun tunnemme mieltymyksesi, voimme esimerkiksi kohdentaa viestintäämme sinulle sopivaksi.

5. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti edellä ilmoitettuun postiosoitteeseen.  Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin yhteystiedot sekä asiakkuutta koskevat tiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista esimerkiksi www-lomakkeiden, sähköpostin, puhelimen tai sosiaalisen median palvelun kautta. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas rekisteröityy palveluun, tilaa suoramarkkinointia tai tekee ostoksen.

Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti- ja tekstiviestimarkkinointi) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti. Asiakkaan tilaushetken mukainen tieto luottokelpoisuudesta saadaan Svea Ekonomin (Y-tunnus 1774535-9) tai Paytrailin/Collectorin järjestelmästä

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Tietoja ei luovuteta Punora Group Oy:n ulkopuolelle muuhun kuin yrityksen omaan tai sen käyttämien markkinointiteknologioiden, -kanavien tai -kumppanien käyttöön siinä laajuudessa, mitä markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen edellyttää. 

8. KÄSITTELYN KESTO

Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Suoramarkkinointilistaltamme pääsee poistumaan jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta. 

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja siinä laajuudessa kun työtehtävän kannalta on välttämätöntä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Punora Group Oy:n sisäisiä käyttöoikeuksia. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmuuskopioidaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo kaikkia asiakasrekisteriä käsitteleviä työntekijöitä. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille vain asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen pyynnöstä.

10. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Tilaa uutiskirjeemme!